Vi svenskar äter drygt 17 kg ost per person och år, vilket gör oss till en av de ledande ostkonsumenterna inom EU. Mer än 13 kg av konsumtionen utgörs av hårdost, det betyder att vi är världens största konsumenter av denna typ av ost.

Fransmännen äter mer ost än svenskarna, men i Frankrike dominerar mjukosten. I Sverige står hårdosten för ca 80 % av konsumtionen och mjukosten för ca 20 %, i Frankrike är det tvärtom.

Smörgåspålägg vanligaste användningsområdet
En undersökning som gjordes av LUI 1999 visade att det vanligaste sättet som svensken äter ost på är som smörgåspålägg. Nästan hälften av alla tillfrågade hade ost på frukostsmörgåsen varje dag. Undersökningen visade också att många trodde att de kom att öka användningen av hårdost i matlagningen framöver.

Senare undersökningar av LUI (2002) visar att hälften av alla hushåll har minst två olika ostar i kylskåpet och nio av tio hushåll har minst en ost i kylskåpet.

Hushållsost populärast
När det gäller valet av ost så är Hushållsost populärast av de svenska hårdostarna. Så här ser konsumtionen ut för våra svenska favoriter i miljoner kg per år:

Hushållsost 17,2 Mkg
Präst® 13,2 Mkg
Herrgård® 11,0 Mkg
Grevé® 7,5 Mkg

Ökad konsumtion av importerad ost
Merparten av den ost vi äter är svensk, men trenden är att vi ökar vår konsumtion av importerad ost på bekostnad av den svenska. Idag är ca var femte ost som konsumeras importerad.