Kvalitet och omsorg
Kvalitet och omsorg om miljön är hedersbegrepp för svenska bönder. Eftersom svensk hårdost tillverkas av svensk mjölk är därmed en god grund lagd för hög ostkvalitet. Men kontrollen av att allt fungerar som det ska finns inbyggd i ytterligare steg, som sammantaget borgar för god svensk ost – i dubbel bemärkelse.

Det börjar redan hemma hos mjölkbonden. Sedan några år pågår det, landet över, en utbildning i kvalitetssäkrad mjölkproduktion. Hela produktionskedjan gås igenom – från vallodling och ensilering till foder, djuromsorg och mjölkningshygien.

Mejeriföreningarna och LRF har också infört en regelbunden miljöhusesyn hos varje mjölkleverantör, där gårdens inre och yttre miljö synas. Eventuella förslag till förbättringsåtgärder måste vidtagas för att mjölkbonden ska få fortsätta som mjölkleverantör.

Regelbunden kontroll…
Mejeriföreningarna genomför också regelbunden kvalitetskontroll av mjölken. Vid varje hämtning – varannan dag – kontrollerar chauffören utseende och lukt på mjölken. Vid fem tillfällen varje månad tas dessutom stickprovskontroller på innehållet i gårdstanken. Proven skickas till utomstående laboratorium för kontroll. Resultaten ligger till grund för betalning till mjölkleverantören. Även här gäller att överträdelser av gränsvärden leder till avstängning.

…fortsätter på ysteriet
Nästa ”kontrollstation” för mjölken är på ysteriet. Den första instansen är pastöriseringen, där man genom upphettning eliminerar oönskade bakterier. All utrustning som används vid osttillverkningen kontrolleras också regelbundet. Detsamma gäller ysteripersonalen – att försäkra sig om att ingen har några sjukdomar som kan överföras via livsmedel.

I tillverkningsprocessen finns ytterligare flera naturliga kontrollstationer inbyggda. Att de allra flesta ysterier är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9000 och strävar mot ISO 14000-certifiering är andra goda kvalitetsindikationer på svensk osttillverkning.

Livsmedelsverket och ostfrämjandet
Tillsyn utövas vidare av Statens Livsmedelsverk, SLV, som är kontrollmyndighet för de allra flesta mejerier. SLV bevakar bland annat att ysterierna sköter sin egenkontroll på föreskrivet sätt.

Ostfrämjandet har som en av sina uppgifter att fyra gånger årligen kalla in ostar från landets ysterier för kvalitetstest via en särskild expertpanel. Syftet med dessa tester är dels att värna om de typiskt svenska ostarna och se till att de tillverkas enligt de ursprungliga recepten, dels att ge tillverkarna ett underlag för fortsatta kvalitetsförbättringar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *