Det finns en rad studier som visar att personer som äter ost har bättre tandhälsa än de som inte gör det. Genom att äta hårdost kan munmiljön snabbt göras mindre sur och erosionsskador förhindras. Ost bidrar nämligen till att behålla pH-värdet i munnen på en jämn nivå och på så sätt hämma de frätande syrorna som löser upp tandemaljen.

Andra fördelar är att ost verkar kunna stimulera salivflödet och när salivmängden ökar minskar risken för hål i tänderna och inflammation i munnen. En del studier visar också på att ost kan bygga upp skadad emalj och stärka tänderna. Sannolikt är det kombinationen av kalcium, fosfor och kasein som stärker tandemaljen och gör den tåligare mot kariesangrepp. Det höga innehållet av kalcium ökar kalciuminlagringen i plack.

Andra speciella egenskaper som hårdosten har är att ostens mjölkproteiner är sönderklippta vilket medför att bakterier inte fastnar lika lätt på tänderna. En förebyggande och behandlande effekt på tändernas hälsa tycks vara att äta cirka 25 gram ost per dag. Senare forskning tyder på att detta även gäller om osten är inkluderad i maten.

Referenser:

Drummond BK, Chandler NP, Meldrum AM. Comparison of the cariogenicity of some processed cheeses. Eur J Paediatr Dent. 2002 Dec;3(4) 188-194.

Herod EL. The effect of cheese on dental caries: a review of the literature. Aust Dent J. Apr;36(2):120-5.

Ahola AJ, Yli-Knuuttila H, Suomalainen T, Poussa T, Ahlstrom A, Meurman JH, Korpela R. Short-term consumption of probiotic-containing cheese and its effect on dental caries risk factors. Arch Oral Biol. 2002 Nov;47(11):799-804.

Kashket S, DePaola DP. Cheese Consumption and the development and progression of dental caries. Nutr Rev. 2002 Apr;60(4):97-103.

Johansson I. Milk and dairy products: possible effects on dental health. Scand J Nutr 2002;46:119-122.

Moynihan PJ, Ferrier S, Jenkins GN. The cariostatic potential of cheese: cooked cheese-containing meals increase plaque calcium concentration. Dent J. Dec Br 1999 25;187(12):664-7.